Prezime, očevo ime, ime SAMARDŽIĆ TODORA MITAR
Godina rođenja 061224
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021250
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna