Prezime, očevo ime, ime SAMARDŽIĆ DUŠANA JOVO
Godina rođenja 200102
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 121049
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna