Prezime, očevo ime, ime SARIĆ MILOSA OBRAD
Godina rođenja 131220
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021049
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna