Prezime, očevo ime, ime SAVIĆ DMITRA MILORAD
Godina rođenja 210714
Narodnost Srbin
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 120152
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna