Prezime, očevo ime, ime BOGDEŠIĆ PAVLA VINKO
Godina rođenja 290823
Narodnost Hrvat
Opština KRK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110451
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna