Prezime, očevo ime, ime SEČKOV JORDANA MIROSLAV
Godina rođenja 170215
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 150649
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna