Prezime, očevo ime, ime SEFULSKI SIME VERA
Godina rođenja 010624
Narodnost Poljak
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 150949
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna