Prezime, očevo ime, ime SEKULIĆ IVANA PETAR
Godina rođenja 230130
Narodnost Hrvat
Opština BROD
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 180152
Datum puštanja
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna