Prezime, očevo ime, ime SENČAR DUŠANA DUŠAN
Godina rođenja 100225
Narodnost Slovenac
Opština CELJE
Srez CELJE
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 150651
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna