Prezime, očevo ime, ime SILJANOVSKI NANKO EFTO
Godina rođenja 190420
Narodnost Makedonac
Opština BROD
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 190452
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna