Prezime, očevo ime, ime SIMONOVIĆ ILIJE BOŽIDAR
Godina rođenja 271229
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021050
Datum puštanja 021055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 09 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna