Prezime, očevo ime, ime SIMOVIĆ SIME ALEKSANDAR
Godina rođenja 050828
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna