Prezime, očevo ime, ime SINKOVIĆ MAKSA MAKS
Godina rođenja 12
Narodnost Hrvat
Opština PREGRADA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 051049
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna