Prezime, očevo ime, ime SIVRIĆ IVANA JOSIP
Godina rođenja 170197
Narodnost Hrvat
Opština ČAPLJINA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 280251
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna