Prezime, očevo ime, ime SKENDŽIĆ MIĆE DANE
Godina rođenja 150623
Narodnost Hrvat
Opština OTOČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180151
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna