Prezime, očevo ime, ime SOKOLOV PANZA LAZAR
Godina rođenja 180314
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 090749
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna