Prezime, očevo ime, ime SORO LADISLAVA BEATRIKS
Godina rođenja 070128
Narodnost Mađar
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 300149
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna