Prezime, očevo ime, ime SPENDŽERSKI JOVANA BORIS
Godina rođenja 031028
Narodnost Makedonac
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 181049
Datum puštanja 181053
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna