Prezime, očevo ime, ime STANIĆ ŽIVOTE RADOMIR
Godina rođenja 240524
Narodnost Srbin
Opština ORAŠAC
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 060151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna