Prezime, očevo ime, ime STARČEVIĆ MITE VILIM
Godina rođenja 280524
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090549
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna