Prezime, očevo ime, ime STARE FRANC AVGUST
Godina rođenja 270919
Narodnost Slovenac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 130149
Datum puštanja 090851
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne