Prezime, očevo ime, ime BOJOVIĆ MILOVANA MILUN
Godina rođenja 100717
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 050351
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna