Prezime, očevo ime, ime STEFANOVSKI KOSTE ALEKSANDAR
Godina rođenja 200420
Narodnost Makedonac
Opština BITOLA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 041150
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna