Prezime, očevo ime, ime STEFANOVSKI NOVETA EFTO
Godina rođenja 090919
Narodnost Makedonac
Opština BROD
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 100849
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna