Prezime, očevo ime, ime STEFANOVSKI PETRUŠA STEFAN
Godina rođenja 250118
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 161150
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna