Prezime, očevo ime, ime STEVANOVIĆ MOMČILA DRAGOLJUB
Godina rođenja 060926
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 160251
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna