Prezime, očevo ime, ime STOILOVSKI VELINA BORIS
Godina rođenja 95
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 020650
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna