Prezime, očevo ime, ime STOIMENOVSKI VELINA STANOJE
Godina rođenja 140905
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 040650
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 09 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna