Prezime, očevo ime, ime STOJANOVIĆ IVANA SAVO
Godina rođenja 211029
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 290151
Datum puštanja 290156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna