Prezime, očevo ime, ime STOJANOVSKI Đ. ALEKSANDAR
Godina rođenja 131125
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 151152
Datum puštanja 151156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna