Prezime, očevo ime, ime STOJANOVIĆ SVETISLAVA ILIJA
Godina rođenja 020819
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 050850
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna