Prezime, očevo ime, ime STOJANOVIĆ SVETOZAR BRANKA
Godina rođenja 25
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna