Prezime, očevo ime, ime STRIKOVIĆ NIKOLE MILORAD
Godina rođenja 080925
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 180152
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna