Prezime, očevo ime, ime BOLT ANTUNA TOMO
Godina rođenja 271119
Narodnost Hrvat
Opština GAREŠNICA
Srez KUTINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 010850
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna