Prezime, očevo ime, ime ŠAPONJIĆ BOŽIDARA MIHAJLO
Godina rođenja 161130
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 040349
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 06 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna