Prezime, očevo ime, ime ŠEVALJEVIĆ MARKA JOVAN
Godina rođenja 070726
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 101248
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna