Prezime, očevo ime, ime ŠINKOVIĆ FRANJE ĐULA
Godina rođenja 180429
Narodnost Mađar
Opština BAČKA TOPOLA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 060951
Datum puštanja 070354
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 32 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna