Prezime, očevo ime, ime ŠNAJDAR MIHE JOSIP
Godina rođenja 230317
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna