Prezime, očevo ime, ime ŠOŠKIĆ MILOVANA SLAVOLJUB
Godina rođenja 30
Narodnost Srbin
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 1149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna