Prezime, očevo ime, ime ŠTAJDUHAR FRANJE MARIJAN
Godina rođenja 240913
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250549
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna