Prezime, očevo ime, ime ŠULJIĆ JOSIPA VJEKOSLAV
Godina rođenja 180812
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 050549
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna