Prezime, očevo ime, ime ŠUNJOVIĆ MILJANA LJUBO
Godina rođenja 150923
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 080650
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna