Prezime, očevo ime, ime TAHIROVIĆ KASIMA HAMID
Godina rođenja 010428
Narodnost Srbin
Opština DONJI VAKUF
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 181051
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna