Prezime, očevo ime, ime TEODOSIJEVSKI TODORA DENKO
Godina rođenja 170720
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 031253
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna