Prezime, očevo ime, ime TODOROVIĆ RADIVOJA ŽIVOTA
Godina rođenja 010212
Narodnost Srbin
Opština ORAŠAC
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 100751
Datum puštanja 100754
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna