Prezime, očevo ime, ime TODOROVSKI ŽIVKA GLIGOR
Godina rođenja 170917
Narodnost Makedonac
Opština KOČANI
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 110551
Datum puštanja 110555
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna