Prezime, očevo ime, ime TOMIĆ ILIJE MILAN
Godina rođenja 250828
Narodnost Srbin
Opština OGULIN
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090351
Datum puštanja 0852
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna