Prezime, očevo ime, ime TOMLJENOVIĆ MARTINA IVAN
Godina rođenja 150208
Narodnost Hrvat
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 010850
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna