Prezime, očevo ime, ime TRAJKOVIĆ DENKA ALEKSANDAR
Godina rođenja 151214
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 300850
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna