Prezime, očevo ime, ime TRAJKOVIĆ MILIVOJE ZORAN
Godina rođenja 27
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 240249
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna